Schedule a free appointment today, and get measured for custom tailoring. Delivery in 6 weeks or less.

Experts in custom tailored suits and shirt for business

Handelsvilkår - Mond of Copenhagen

Vilkår hos MOND of Copenhagen
Opdateret 25 April 2020

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra MOND of Copenhagen. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som kunde og MOND of Copenhagen og afvigelser fra disse vilkår skal aftales særskilt for at være gyldige. Kunden er til bestandigt forpligtet til i enhver henseende forpligtet for at overholde nærværende vilkår. Kundens evt. generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Kundens salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

1. Forbehold
Vi tager forbehold for tryk- og tastefejl.
Vær endvidere opmærksom på, at det kan være vanskeligt at gengive farver 100% korrekt på billeder.
MOND of Copenhagen kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos fragtselskaber.

2. Betaling af varer
Alle priser på vores hjemmeside er inklusiv moms medmindre andet er angivet.
MOND of Copenhagen er berettiget til løbende at ændre prissatserne.
Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l. er MOND of Copenhagen berettiget til at ændre de overfor køber tilbudte og/eller aftalte priser.

Omfattes leverancen af en af MOND of Copenhagen benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.
Vi modtager følgende betalingsformer: betalingskort, Mobilepay samt mulighed for bankoverførelse (se mere under punkt 2.2).
I vores fysiske butikker accepterer vi endvidere kontanter.

2.1. Betalingskort
Varen betales med betalingskort ved bestillingen. Kortinformationen overføres til MOND of Copenhagen via en sikker forbindelse (SSL). Informationerne godkendes af pengeinstituttet og videresendes til MOND of Copenhagen, som overfører beløbet ved afsendelse af varen. Ved køb af skræddersyede varer, trækker MOND of Copenhagen beløbet ved ordrens påbegyndelse. Se evt. mere om betalingssikkerhed på www.betaling.dk, som er PBS’s vejledningsside.

2.2. Bankoverførsel
Vælger man at betale via bankoverførsel, kan pengene overføres via homebanking eller ved overførelse af pengene i banken. Når betalingen er registreret og vilkår for handlen er tiltrådt bliver produktionen igangsat og ordren ses dermed som bekræftet.
Ved betaling via bankoverførsel eller giroindbetaling, skal man forvente at leveringstiden på skræddersyede produkter bliver forlænget med op til 1 uge.

Alle beløb skal overføres til vores bankkonto i Nordea Bank Danmark A/S med følgende oplysninger: Reg nr. 2510 Konto nr. 3494842385.

2.3. Mobilepay
Vælger man at betale via Mobilepay, sender vores system automatisk en anmodning til det oplyste telefonnummer, som derefter skal godkendes på kundens telefon.
Resten af forløbet er ligestillet med betalingskort.
Du kan også kontakte os på mail: info@mond.dk eller på telefon: +45 30 95 90 48 med spørgsmål til din ordre.

3. Levering
Bestilte varer kan afhentes hos MOND of Copenhagens butikker, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Ønskes levering til døren, se venligst under ”Fragttillæg”. Der sker gerne levering til Færøerne, Grønland og udlandet, men der skal forventes en noget længere leveringstid, samt betales et tillægsbeløb til de øgede forsendelsesomkostninger.
Vær opmærksom på at køber selv skal svare told af forsendelsen hvis dette gør sig gældende i leveringslandet

Leveringstiden på vores skræddersyede produkter er ca. 6 uger fra bestillingstidspunktet, med mindre andet er angivet på kundens kvittering.
MOND of Copenhagen forbeholder sig retten til at udbedre evt. Fejl og mangler på skræddersyede produkter.
Hvilket i værste tilfælde kan forlænge leveringstiden med yderligere 4-6 uger.

Ved internet handel, se priserne under fragttillæg.

Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af MOND of Copenhagen skriftligt henvises hertil. MOND of Copenhagen forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Kunden. Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af MOND of Copenhagen før eller efter aftalens indgåelse, forbliver MOND of Copenhagen’s ejendom og må ikke videregives uden MOND of Copenhagens skriftlige samtykke.

3.1. Opbevaring af bestilte ordre

Mond of Copenhagen kan max opbevare dit bestilte tøj i 6 måneder fra leveringsdatoen. Overskrider afhentningsdatoen 6 måneder, forbeholder Mond of Copenhagen sig retten til at opkræve et månedligt gebyr på 5% af varens værdi for hver påbegyndt måned som varen overskrider sidste afhentningsdato.

4. Fragttillæg (Kun for køb på nettet)
Ved køb af jakkesæt, skjorter eller tilbehør vil der blive opkrævet fragttillæg efter gældende takster angivet på vores hjemmeside.
Vi benytter Postnord samt DHL som fragtpartnere i ind- og udland.
Forsendelser til andre lande end Danmark, bliver som udgangspunkt sendt via DHL Express.

5. Fortrydelsesret
I overensstemmelse med loven om forbrugerbeskyttelse ved fjernhandel og hjemmesalgsaftaler har forbrugeren, som hovedregel fortrydelsesret jvf. (§ 13). Ifølge (§ 14, 3 p.) gælder hovedreglen dog ikke varer, som er specielt producerede og som på grund af sin beskaffenhed ikke kan tilbageleveres. Undtagelsen fra hovedreglen gælder for køb af MOND of Copenhagens skræddersyet jakkesæt, skjorter og øvrige specielt producerede produkter.

Hvad angår øvrige produkter (såsom slips, manchetknapper mv.) gælder hovedreglen og forbrugeren har her ret til at annullere sin aftale ved at meddele MOND of Copenhagen, og returnere varen hertil senest 14 dage efter modtagelsen heraf. Fortrydelsesretten m.h.t ikke specielt producerede produkter udøves af Mond of Copenhagen, Ågade 110, 2200 København N. Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante, i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage.

Uagtet ovennævnte er der dog fuld ombyttelsesret hvis:  Farven, mønstret eller snittet ikke stemmer overens med det valgte.
Ved køb af skræddersyede produkter må det forventes, at der kan komme eventuelle tilretninger af det enkelte produkt. Dette kan i sagens natur ikke ses som en fortrydelsesret.
Hvis man fortryder sit køb af E-gavekort, tager Mond of Copenhagen et håndteringsgebyr på 250 kr. for annullering samt tilbageførelse af pengene til kundens konto.

6. Garantier

6.1 Tilpasningsgarantien

Mond of Copenhagen tilbyder tilpasningsgaranti som gælder i op til 1oo dage efter første afhentning. Man skal påregne 1 uges ekstra leveringstid hvis der skal udføres tilpasninger.

6.2 Livstidsgarantier

Mond of Copenhagen tilbyder livstidsgaranti på alle syninger og knapper.
Skulle der gå en syning eller ryge en knap tilbyder vi i hele produktets levetid at reparerer dette uden ekstra omkostning.
Der tages forbehold for at nogle knapper eller syninger kan udgå fra sortimentet, og der kan derfor ikke altid garanteres at en identisk knap eller syning kan findes.
Der ydes ingen garanti på almindelig nedslidning af stoffet, og Mond of Copenhagen henviser til at man læser vores guide til pleje og vedligeholdelse af jakkesæt og skjorter.

7. Reklamationsret
MOND of Copenhagen yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse.

Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles MOND of Copenhagen indenfor rimelig tid.
Varen kan efterfølgende returneres til reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering.

8. Nedslidning af stof
Kunden er indforstået med at jakkesæt og skjorter købt hos Mond of Copenhagen oftest er syet i de fineste stofkvaliteter i verden, og denne kvalitet ikke er ensbetydende med lang holdbarhed eller ekstra slidstyrke. Oftest er finere kvalitet mere delikat og skal derfor kun bruges til specielle begivenheder. Mond of Copenhagen anbefaler ikke at jakkesæt bruges til daglig brug, men derimod at man har 5-8 jakkesæt som man kan skifte og rotere imellem hvis ens arbejde kræver daglig brug af jakkesæt. Nedslidning af stof på udsatte områder som, knæ, skridtet, og albuer må forventes ved arbejdsbrug og Mond of Copenhagen kan ikke drages til ansvar for denne form for nedslidning.

9. Personoplysninger
MOND of Copenhagen er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger som kunden giver til Selskabet. Kundens personoplysninger bliver behandlet af MOND of Copenhagen for at kunne administrere relationen mellem os og kunden.

Hverken personoplysninger eller e-postadresser vil blive udleveres til tredje part.

De personlige oplysninger, som kunden indtaster under et køb, bruges udelukkende til ordre-behandling, og bliver ikke videregivet til andre.
Ud over de personlige oplysninger logges også IP-adresse, samt evt. link. Disse oplysninger bruges udelukkende til statistik og ved sager omhandlende misbrug/svindel.

Alle måleprofiler og 3D scanninger er Mond of Copenhagens ejendom og kan ikke udleveres til andet brug. Ifølge Databeskyttelsesforordningen artikel 15, stk. 4 jfr. Databeskyttelsesloven § 22 stk. 1 bliver disse betegnet som en teknisk forretningshemmelighed.

Alle personlige oplysninger gemmes i 10 år, for at lette en fornyet handel og af hensyn til efterforskning af evt. svindel.

10. I tilfælde af fejlbestilling
I det øjeblik kunden har betalt for sine varer, er der indgået en købsaftale imellem MOND of Copenhagen og kunden. Denne aftale er bindende, og kan ikke ændres.
Er der sket en fejl ved bestillingen, f.eks. farvevalget af inderforet ønskes ændret, skal man tage kontakt til Mond of Copenhagen via info@mond.dk omgående og Mond of Copenhagen vil prøve at imødekomme ønsket om ændringer.
Idet produktionen af de skræddersyede varer påbegynder samtidig med at ordren bliver fremsendt til MOND of Copenhagen er ønsket om en ændring derfor ikke altid mulig.
Hvis ikke kunden kan vise en skriftlig bekræftelse på at Mond of Copenhagen har accepteret ændringen vil den oprindelige købsaftale altid være gældende.

11. Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra MOND of Copenhagen.

Ønskes der yderligere oplysning eller rådgivning fra MOND of Copenhagen side, er denne af vejledende art.

12. Risikoen for varerne
Risikoen for varer købt hos MOND of Copenhagen overgår til kunden som forbruger i det sekund at varen bliver overleveret til kunden.

13. Misligholdelse
Kunden kan ophæve købet, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse. For ophævelse på grund af mangler er det en betingelse, at manglerne ikke inden for rimelig tid er afhjulpet. Såfremt mangler ikke er afhjulpet inden rimelig tid, er det endvidere en betingelse for ophævelse, at kunden fremsender et påkrav med en sidste frist for afhjælpning på 10 arbejdsdage – og hvis dette har fundet sted inden fristens udløb, falder misligholdelsen bort, ligesom den misligholdende part ikke kan afkræves erstatning i anledning af misligholdelsen – hvoraf det fremgår, at Kunden vil ophæve købet, såfremt afhjælpning ikke er gennemført inden fristens udløb.

Det anses for væsentlig misligholdelse, såfremt en part går konkurs (medmindre konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i Ydelsen), såfremt en part træder i betalingsstandsning eller åbner af forhand­linger om akkord, eller såfremt der indtræder væsentligt forringede økonomiske for­hold i øvrigt, der bringer Ydelsens rette opfyldelse i fare.

Bestemmelsen om at afgive påkrav med 10 arbejdsdage til at rette for sig gælder også, såfremt en part ønsker at gøre anden misligholdelsesvirkning gældende end ophævelse af købet, idet misligholdelsesvirkningen falder bort, såfremt den misligholdende part retter for sig inden den nævnte 10-arbejdsdages frist.

Ved afhjælpning af mangler tilstræbes det, at manglerne kan afhjælpes fra MOND of Copenhagen’s adresse, således at afhjælpning kan ske via elektronisk fjernopkobling. Såfremt afhjælpning skal ske på kundens adresse sker dette uden omkostning for kunden.

14. Ansvarsfraskrivelse
Kunden er indforstået med, at MOND of Copenhagen ikke er erstatningsansvarlig overfor kunden for opståede tab, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for MOND of Copenhagen’s kontrol, og som MOND of Copenhagen ikke med rimelighed på tidspunktet for købets vedtagelse burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet.

MOND of Copenhagen hæfter ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af data eller omkostninger i forbindelse med retablering heraf, tab af goodwill og lignende.

MOND of Copenhagen’s erstatningspligt er i alle tilfælde begrænset til 25 % af prisen for den pågældende ordre, som Kunden har betalt. Uanset størrelsen af Kundens betaling, er det samlede erstatningsansvar dog beløbsmæssigt maksimeret til kr. 5.000.  Der påtages intet ansvar for datasikkerheden under transmission via Internettet.

Uanset de netop nævnte bestemmelser bortfalder retten til erstatning for et eventuelt dokumenteret tab ikke. Købet er underlagt dansk ret, og kontrakt sproget er dansk.

Eventuelle tvister behandles efter de almindelige gældende værnetingsbestemmelser i dansk ret.

15. Force majeure
Hverken MOND of Copenhagen eller kunden skal i henhold til denne kontrakt anses for ansvarlig overfor anden part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved købets indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, eller for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for MOND of Copenhagens kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes MOND of Copenhagen samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der fra underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som MOND of Copenhagen ikke burde have undgået eller overvundet.
Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer.
Såfremt en tidsfrist for MOND of Copenhagen udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure situationen er indtrådt.
Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere købet, såfremt overtagelses-dagen overskrides med 60 arbejdsdage som følge af force majeure.
I tilfælde af en sådan annullering tilbageleverer begge parter snarest muligt, hvad de har modtaget af den anden part, og der består derefter ingen yderligere krav parterne imellem.

16. Produktansvar
For produktansvar hæfter MOND of Copenhagen og/eller er MOND of Copenhagen ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar.
Kunden skal straks underrette MOND of Copenhagen, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Kunden.
I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er MOND of Copenhagen ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.
Bliver MOND of Copenhagen sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Kunden at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

17. Ikrafttræden, ophævelse og opsigelse.
Er intet andet skriftligt aftalt, træder købet i kraft ved afgivelse af ordrebekræftelse og løber indtil købet er leveret, eller indtil den berettigede opsiges.

18. Generelle bestemmelser
MOND of Copenhagen er berettiget til at optage kunden på offentligt tilgængelige referencelister, dersom Kunden konkret giver tilladelse hertil.
MOND of Copenhagen er berettiget til løbende og uden varsel at opdatere og ændre nærværende forretningsbetingelser.